Comdasys AG
Comdasys je jedna od vodećih njemačkih firmi koja nudi rješenja u oblasti VoIP sistema i fiksne/mobilne konvergencije (MC). TeleNet d.o.o. uspostavio je saradnju sa Comdasys firmom početkom 2009. godine i već 2010. godine sa Comdasys-ovim rješenjem uspješno realizovao projekat implementacije 3G - WLAN Interworking za BH Telecom - BH Mobile.

Planirano rješenje za 3G-WLAN Interworking servis je bazirano na Mobile Convergence (MC) softverskom rješenju. Koristeći odgovarajući 3G-WLAN Interworking kontroler, obezbijeđeni su najkvalitetniji tehnički resursi raspoloživi na svjetskom tržištu u ovoj oblasti. Razlog implementacije ovog projekta je proizišao iz zahtjeva koje pretplatnici danas nameću (i odgovarajuća rješenja koja to omogućavaju) kao što su:

• smanjenje troškova vezanih za poslovne komunikacije
(puna kontrola poziva od strane PBX platformi te korištenje LCR - Least Cost Routing mehanizma)
• korištenje raspoložive WiFi infrastrukture
(veća Indoor i Outdoor pokrivenost kao i zamjena postojeće cordless komunikacijske opreme)
• integracija u postojeće PBX sisteme
(korištenje koncepta Single Number i raspoloživost PBX baziranih servisa bez obzira na fizičku lociranost)

Ukratko, cilj je postizanje Unified Mobile Communication rješenja, odnosno unapređenje produktivnosti komunikacija (uz omogućene napredne servise kao što su Instant Messaging i Presence). Sa aspekta pretplatnika, jedan od najvažnijih konkretnih ciljeva je implementacija dinamičkog interworkinga za obradu poziva (Voice Call) putem obje pristupne mreže u sistemu BH Mobile (WLAN i GSM/GPRS/3G).
Partner Logo