CalAmp
CalAmp razvija i nudi bežična komunikacijska rješenja za prenos podataka, glasa i videa u kritičnim mrežnim komunikacijama i drugim aplikacijama. CalAmp-ova dva poslovna segmenta su Wireless DataCom i Satellite.

WIRELESS DATACOM

Wireless DataCom segment obezbjeđuje bežične komunikacijske tehnologije, proizvode i servise za bežične mreže i Mobile Resource Management (MRM) za širok spektar aplikacija uključujući:

• optimizaciju i automatizaciju distribucije električne energije i pomoćne uslužne funkcije
• olakšavanje komunikacije i koordinacije među odgovorima na hitnu pomoć
• povećanje produktivnosti i optimizaciju aktivnosti za mobilne radne snage
• poboljšanje kontrole nadzora i upravljanja nad vrijednim udaljenim i mobilnim sredstvima
• uvođenje novih aplikacija u bežično povezan svijet

CalAmp posjeduje ekspertizu u dizajniranju i pružanju rješenja uključujući razne kombinacije privatnih i javnih mreža, uskopojasne i širokopojasne frekvencijske spektre, licencirane i nelicencirane radio spektre, mobilne i fiksne udaljene komunikacije.

SATELLITE

Satellite segment razvija, proizvodi i nudi DBS opremu za vanjsku montažu za prijem standardnih i high definition TV signala. CalAmp-ova DBS oprema se instalira kod pretplatnika za prijem TV programa emitiranih sa satelita. DBS oprema se sastoji od reflektor paraboličnih antena i elektronskog sklopa koji prima, procesira, pojačava i usmjerava satelitski TV signal za distribuciju preko koaksijalnog kabla do više set-top box prijemnika unutar objekta.
Partner Logo Juniper Networks Extreme Networks Mitel GarrettCom OneAccess Zhone HP Digi Barracuda DLink CalAmp