EfficientIP
Kao jedan od najbrže rastućih DDI vendora, EfficientIP pomaže organizacijama da poboljšaju poslovnu efikasnost kroz agilnu, sigurnu i pouzdanu mrežnu infrastrukturu. Sistem za upravljanje DNS, DHCP i IPAM servisima (DDI) kao i mrežnim konfiguracijama omogućuje end-to-end uvid i kontrolu kao i napredne funkcionalnosti automatizacije. Pored toga jedinistveno 360° DNS sigurnosno rješenje štiti podatke i pristup aplikacijama. Kompanije se mogu osloniti na EfficientIP rješenja i smanjiti kompleksnost izazova u modernim IT inicijativama kao što su cloud aplikacije, virtualizacija i mobility.

EfficientIP nastavlja širiti svoj internacionalni uticaj od svog začeća 2004 plasiranjem svojih rješenja, profesionalnih usluga i podrške širem svijeta uz pomoć svojih globalnih poslovnih partnera. TIme se osigurava efikasan i uspješan deployment za sve klijente.

Institucije u različitim industrijama i vladinim sektorima se oslanjaju na EfficientIP proizvode da bi osigurale poslovni kontinuitet, smanjile operativne troškove i povećale efikasnost u svojim mrežnim i sigurnosnim odjelima.

EfficientIP je posvećen inovaciji u DDI industriji. Primarni cilj je kreiranje vrijednosti i efikasnosti za svoje klijente kroz povećanu sigurnost, naprednu automatizaciju i pojednostavljenje kompleksnih IT izazova. Jedan od alata koji može to omogućiti je network reconciliation management koji je ujedno postao i tržišni best practice standard.

EfficientIP SmartArchitecture™ koncept unaprijeđuje upravljanje DNS i DHCP sa servisnog na arhitekturalni nivo. SOLIDserver™ hardverski i virtualni appliance-i omogućuju DNS sigurnosna rješenja, funkcionalnost upravljanja VLAN-ovima i IP adresama, kao i detaljno upravljanja DNS i DHCP servisima.

EfficientIP je prvi svjetski DDI vendor koji je patentirao inovativne funkcionalnosti za zaštitu DNS infrastrukture:

• Hybrid DNS Engine, koji omogućuje korištenje dvije različite DNS tehnologije kako bi se zaštitili od zero day ranjivosti i eliminisali single point of failure
• DNS Blast, najbrži DNS server na svijetu koji može absorbovati do 17 miliona DNS zahtjeva po sekundi kako bi se zaštitili od DNS DDoS napada
• DNS Guardian, adaptivna DNS sigurnost koja će osigurati 100% kontinuitet DNS cache servisa
Partner Logo